ServiceHubb.se

Samhällsutveckling i en ny tid

Infrastrukturutveckling är den gemensamma nämnaren när samhällsservice, vård & omsorg och handel ska utformas för framtiden. Det handlar om ett samhällsbehov där små mellanrum i tätort, och stora mellanrum i glesbygd, ska fyllas med möjligheter för människor.

Idén är att bidra med ny serviceinfrastruktur för det framtida samhället. I denna kan knutpunkter skapas för professionella och ideella insatser för ett mer jämlikt samhälle med tjänster som enkelt ska kunna anpassas efter hur behoven utvecklas. Ett samhälle som kännetecknas av att man behöver hitta nya lösningar för hälso- och vårdtjänster, leveranser av varor och tjänster, service till invånarna samt katalysator för sociala möten. Ett samhälle präglat av hållbara lösningar för hur tjänster och service kan/ska tillhandahållas inom geografiska områden där användningen av de gemensamma ytorna ständigt prioriteras.

Med servicehubben tillförs, med viss regelbundenhet, en extra yta och en infrastruktur samt samlingsplats för närområdet. Det gamla byalaget försvann med det moderna samhället, urbaniseringen tilltog och någonstans på vägen försvann byalagstanken. De trender som nu driver fram samhällsförändringarna resulterar i ett behov av Byalaget 2.0. Kontexten för byalaget är numera väsentligt annorlunda såsom samhället har förändrats och de värderingsförändringar som skett. En väsentlig del i innovationen är att den bidrar med infrastruktur för välfärdslösningar för nätverkssamhället.

Kontakt

Tjänster och lösningar är under utveckling och vill du veta mer, vänligen kontakta Marina Olsson.

Marina Olsson
Telefon: 0708 926 882
E-mail: marina@servicehubb.se

Företagsuppgifter
Zappiens Intelligence AB
Sågverksvägen 31, 152 57 Södertälje
Organisationsnummer: 556718-0327